Електрогазозварник

В третьому тисячолітті зварювання є одним із провідних технологічних процесів. Більше половини світового споживання сталевого прокату йде на виробництво зварних конструкцій. Фактично зварюють майже всі метали на землі, в морських глибинах і в космосі. Більше половини валового національного продукту створюється за допомогою зварювання та споріднених з ним технологій. 

Для оволодіння професією, отримання міцних знань та вмінь учням нашого ліцею необхідно отримати теоретичні знання по будові, роботі та обслуговуванню апаратури і обладнання для зварки, по техніці та технології зварювальних та різальних робіт. Всі ці необхідні знання учні отримують в ліцеї. Ця професія цілком сучасна і користується попитом на ринку праці. Щоб стати кваліфікованим зварювальником, необхідно досконало засвоювати теоретичні знання, закріпити практичні навики, бути фізично сильним, витривалим, відповідальним, мати художній хист, щоб творити з металу красу. Випускники ліцею працюють в різних галузях господарства. Професія електрогазозварника – це професія справжніх чоловіків.

Кваліфікаційні характеристики

1. Професія — 7212.1. Електрогазозварник

2. Кваліфікація — 3 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен уміти: Виконувати  ручне дугове, газове, автоматичне і механізоване дугове зварювання в захисних газах і під шаром флюсу простих  деталей і  вузлів  зі сталей другої групи зварюваності, наприклад  Ст5; СТ5Г (пс, сп) ); 30; 35;  12Х2Н4А; 20ХН3А ; 30Л; 35Л ), кольорових металів і сплавів;  середньої складності деталей, вузлів, трубопроводів зі сталей першої групи зварюваності, наприклад: Ст. 1  – Ст. 4(кп, пс, сп)  08-25 15К, 20 К і трубопроводів  у всіх положеннях крім стельового.

     Виконувати кисневе  прямолінійне і криволінійне різання в різних положеннях металів, простих і середньої складності деталей з вуглецевих та низьколегованих сталей  першої групи розрізуваності, наприклад (Ст1-Ст6; 10; 20; 25; 15Г; 10Г2); і другої групи розрізаємості  Ст5; СТ5Г (пс, сп) ); 30; 35;); 12Х2Н4А; 20ХН3А ; 30Л; 35Л ; за розміткою вручну, з використанням газокисневих різаків і різаків для роботи на газах-замінниках;  (пропан, природний газ,  МАФ,  пари гасу, бензині ),  на переносних, стаціонарних та плазморізальних машинах у всіх положеннях.

Виконує ручне дугове, повітряне стругання простих і середньої складності деталей з вуглецевих (до 0,3 С) і низьколегованих сталей (до 10% л.д.), чавуна в різних положеннях.

            Наплавляє раковини і тріщини в деталях, вузлах і відливках середньої складності.

            Виконує попереднє і супроводжувальне підігрівання під час зварювання деталей з додержанням заданого режиму.

            Читає креслення середньої складності деталей, вузлів і конструкцій (до трьох проекції) з можливим розрізом основних.

Повинен знати: будову електрозварювального обладнання: зварювальні трансформатори; зварювальні випрямлячі (одно та багатопостові) баластних реостатів; зварювальних  перетворювачів та  їх призначення;

газозварювальної апаратури: пальники (інжекторні; безінжекторні, для роботи на газах-замінниках); ацетиленові генератори; запобіжні затвори (водяні; сухі); газові балони (ацетилен; кисень; пропан, вуглекислий газ) та вентилі до них; редуктори для стиснутих газів (ацетилен; кисень; пропан, вуглекислий газ);

зварювальних напівавтоматів: для механізованого дугового зварювання в СО2; для механізованого  дугового зварювання порошковим і самозахисним дротом під шаром флюсу;

 зварювальних автоматів: для автоматичного зварювання в захисних газах і  під шаром флюсу.

Вимоги до зварного шва відповідно до положення у просторі. Геометрія шва (глибина провару, ширина, катет підсилення); довжина шва; умовні позначення зварних з’єднань і швів на кресленнях відповідно до ДСТУ. Будову зварного з’єднання  (зони зварного з’єднання, їх мікроструктура); способи їх випробування (розрив на міцність, витривалість, згин, пластичність). Види контролю (зовнішній огляд  гасом або рідиною, радіаційний та ультразвуковий, магнітний); способи вибору марок електродів залежно від хімічного складу сталей, які зварює; властивості і призначення захисного покриття електродів і властивості захисних газів; вимоги  підготовки деталей і вузлів під зварювання відповідно до ДСТУ та технології заварювання (розробка кромок відповідно до товщини металу, встановлення зазору, прихвачування); правила вибору режиму нагріву металу залежно від марки сплаву та його товщини; причини виникнення внутрішніх напруг та деформацій у виробах, які зварює, і заходи щодо їх запобігання. Основні технологічні прийоми зварювання і наплавлення деталей різного хімічного складу: сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів; вибір режиму різання і норми на витрати газів під час кисневого різання. Вимоги до поверхонь після повітряного стругання. 

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е) знати інформаційні технології. 

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчаються в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень — “Електрогазозварник” 2 розряду:

–          за умови продовження первинної професійної підготовки (освіти) в професійно-технічних навчальних закладах І, ІІ та ІІІ атестаційного рівня без вимог до стажу роботи;

–           за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією “Електрогазозварник” 2 розряду не менше 1 року. 

6. Сфера професійного використання випускника:

Виробництво машин та устаткування. 

7. Спеціальні  вимоги:

1.  Вік по закінченню терміну навчання – не менше 18 років

2.  Стать – жіноча, чоловіча.

3.  Медичні обмеження.

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Повернутись вверх