Електрогазозварник; Водій автотранспортних засобів категорії “В” і “С”

В третьому тисячолітті зварювання є одним із провідних технологічних процесів. Більше половини світового споживання сталевого прокату йде на виробництво зварних конструкцій. Фактично зварюють майже всі метали на землі, в морських глибинах і в космосі. Більше половини валового національного продукту створюється за допомогою зварювання та споріднених з ним технологій. 

Для оволодіння професією, отримання міцних знань та вмінь учням нашого ліцею необхідно отримати теоретичні знання по будові, роботі та обслуговуванню апаратури і обладнання для зварки, по техніці та технології зварювальних та різальних робіт. Всі ці необхідні знання учні отримують в ліцеї. Ця професія цілком сучасна і користується попитом на ринку праці. Щоб стати кваліфікованим зварювальником, необхідно досконало засвоювати теоретичні знання, закріпити практичні навики, бути фізично сильним, витривалим, відповідальним, мати художній хист, щоб творити з металу красу. Випускники ліцею працюють в різних галузях господарства. Професія електрогазозварника – це професія справжніх чоловіків.

Кваліфікаційні характеристики

1. Професія — 7212.1. Електрогазозварник

2. Кваліфікація — 3 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен уміти: Виконувати  ручне дугове, газове, автоматичне і механізоване дугове зварювання в захисних газах і під шаром флюсу простих  деталей і  вузлів  зі сталей другої групи зварюваності, наприклад  Ст5; СТ5Г (пс, сп) ); 30; 35;  12Х2Н4А; 20ХН3А ; 30Л; 35Л ), кольорових металів і сплавів;  середньої складності деталей, вузлів, трубопроводів зі сталей першої групи зварюваності, наприклад: Ст. 1  – Ст. 4(кп, пс, сп)  08-25 15К, 20 К і трубопроводів  у всіх положеннях крім стельового.

     Виконувати кисневе  прямолінійне і криволінійне різання в різних положеннях металів, простих і середньої складності деталей з вуглецевих та низьколегованих сталей  першої групи розрізуваності, наприклад (Ст1-Ст6; 10; 20; 25; 15Г; 10Г2); і другої групи розрізаємості  Ст5; СТ5Г (пс, сп) ); 30; 35;); 12Х2Н4А; 20ХН3А ; 30Л; 35Л ; за розміткою вручну, з використанням газокисневих різаків і різаків для роботи на газах-замінниках;  (пропан, природний газ,  МАФ,  пари гасу, бензині ),  на переносних, стаціонарних та плазморізальних машинах у всіх положеннях.

Виконує ручне дугове, повітряне стругання простих і середньої складності деталей з вуглецевих (до 0,3 С) і низьколегованих сталей (до 10% л.д.), чавуна в різних положеннях.

            Наплавляє раковини і тріщини в деталях, вузлах і відливках середньої складності.

            Виконує попереднє і супроводжувальне підігрівання під час зварювання деталей з додержанням заданого режиму.

            Читає креслення середньої складності деталей, вузлів і конструкцій (до трьох проекції) з можливим розрізом основних.

Повинен знати: будову електрозварювального обладнання: зварювальні трансформатори; зварювальні випрямлячі (одно та багатопостові) баластних реостатів; зварювальних  перетворювачів та  їх призначення;

газозварювальної апаратури: пальники (інжекторні; безінжекторні, для роботи на газах-замінниках); ацетиленові генератори; запобіжні затвори (водяні; сухі); газові балони (ацетилен; кисень; пропан, вуглекислий газ) та вентилі до них; редуктори для стиснутих газів (ацетилен; кисень; пропан, вуглекислий газ);

зварювальних напівавтоматів: для механізованого дугового зварювання в СО2; для механізованого  дугового зварювання порошковим і самозахисним дротом під шаром флюсу;

 зварювальних автоматів: для автоматичного зварювання в захисних газах і  під шаром флюсу.

Вимоги до зварного шва відповідно до положення у просторі. Геометрія шва (глибина провару, ширина, катет підсилення); довжина шва; умовні позначення зварних з’єднань і швів на кресленнях відповідно до ДСТУ. Будову зварного з’єднання  (зони зварного з’єднання, їх мікроструктура); способи їх випробування (розрив на міцність, витривалість, згин, пластичність). Види контролю (зовнішній огляд  гасом або рідиною, радіаційний та ультразвуковий, магнітний); способи вибору марок електродів залежно від хімічного складу сталей, які зварює; властивості і призначення захисного покриття електродів і властивості захисних газів; вимоги  підготовки деталей і вузлів під зварювання відповідно до ДСТУ та технології заварювання (розробка кромок відповідно до товщини металу, встановлення зазору, прихвачування); правила вибору режиму нагріву металу залежно від марки сплаву та його товщини; причини виникнення внутрішніх напруг та деформацій у виробах, які зварює, і заходи щодо їх запобігання. Основні технологічні прийоми зварювання і наплавлення деталей різного хімічного складу: сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів; вибір режиму різання і норми на витрати газів під час кисневого різання. Вимоги до поверхонь після повітряного стругання. 

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е) знати інформаційні технології. 

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчаються в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень — “Електрогазозварник” 2 розряду:

–          за умови продовження первинної професійної підготовки (освіти) в професійно-технічних навчальних закладах І, ІІ та ІІІ атестаційного рівня без вимог до стажу роботи;

–           за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією “Електрогазозварник” 2 розряду не менше 1 року. 

6. Сфера професійного використання випускника:

Виробництво машин та устаткування. 

7. Спеціальні  вимоги:

1.  Вік по закінченню терміну навчання – не менше 18 років

2.  Стать – жіноча, чоловіча.

3.  Медичні обмеження.

Водій автотранспортних засобів категорії «B»

 • Професія – 8322 Водій автотранспортних засобів категорії «В»
 • Специалізація: водіння автотранспортних засобів категорії «В» (автомобілів, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кг (7700 фунтів) і кількість місць для сидіння яких, крім сидіння водія, не перевищує восьми);
 • Кваліфікація: категорія «В»

Повинен знати:

 • законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух;
 • правила дорожнього руху;
 • правила перевезення вантажів (в т.ч. небезпечних, негабаритних), порядок і умови перевезення пасажирів і багажу;
 • призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії «В» та правила їх технічної експлуатації;
 • будову, правила експлуатації і технічного обслуговування причепів;
 • основи керування автотранспортними засобами;
 • можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх попередження;
 • причини виникнення несправностей, способи їх виявлення та усунення;
 • характер впливу природних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху;
 • порядок проведення технічного обслуговування;
 • правила безпечного ведення робіт, протипожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування автотранспортного засобу та при роботі на лінії;
 • собливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, оливи, мастила, електроліт, антифриз та інше);
 • правила зберігання автотранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі;
 • правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод;
 • правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації транспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.

Повинен вміти:

 • керувати автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії «В» за різних дорожніх умов;
 • виконувати вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу;
 • забезпечувати належний технічний стан автотранспортного засобу;
 • буксирувати автопричіп дозволеною максимальною масою до 750 кг;
 • перевіряти технічний стан автотранспортного засобу перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу;
 • забезпечувати справність обладнання відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища;
 • виконувати роботи з щоденного технічного обслуговування автотранспортного засобу;
 • подавати автотранспортний засіб під навантаження та розвантаження або до місця посадки і висадки пасажирів;
 • контролювати правильність завантаження, розміщення та кріплення вантажів у кузові автотранспортного засобу малої вантажопідйомності, а також порядок розміщення пасажирів у легкових автомобілях;
 • усувати технічні несправності, які виникають під час роботи автотранспортного засобу на лінії і не потребують розбирання головних механізмів;
 • виконувати регулювальні роботи;
 • заправляти автомобільні транспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами;
 • оформлювати дорожню документацію;
 • надавати першу допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.

Загальнопрофесійні вимоги:

 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці; додержуватися норм технологічного процесу;
 • не допускати браку у роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати у разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • додержуватись правил зберігання і застосування вибухових матеріалів та отруйних речовин;
 • виконувати роботи пов’язані з обслуговуванням підйомно-транспортного устаткування.

Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Попередні освітньо-кваліфікаційні рівні: на категорію «В» – повна загальна середня освіта (по закінченню навчання). Без вимог до стажу роботи.

Водій автотранспортних засобів категорії «С»

(керування автомобілями, які призначені для перевезення вантажів і дозволена максимальна маса яких перевищує 3500 кг (7700 фунтів)

Завдання та обов’язки:

 • Керує автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії „С” за різних дорожніх умов.
 • Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу.
 • Забезпечує належний технічний стан автотранспортного засобу.
 • Керує спеціальним обладнанням, яке встановлене на цих автотранспортних засобах.
 • Буксирує автопричіп дозволеною максимальною масою до 750 кг.
 • Перевіряє технічний стан автотранспортного засобу перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу.
 • Забезпечує справність обладнання автотранспортного засобу відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища.
 • Виконує роботи з щоденного технічного обслуговування автотранспортного засобу.
 • Подає автотранспортний засіб для навантаження та розвантаження.
 • Контролює правильність завантаження, розміщення та кріплення вантажів ( у тому числі – небезпечних, великовагових, негабаритних) у кузові.
 • Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи на лінії і не потребують розбирання головних механізмів.
 • Виконує регулювальні роботи. Заправляє автотранспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами.
 • Оформлює дорожню документацію.
 • Надає першу медичну допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортної пригоди.

Повинен знати:

Законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; правила перевезення вантажів (в т.ч. небезпечних, великовагових, негабаритних), порядок і умови перевезення пасажирів і багажу, призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії „С” та правила їх технічної експлуатації; будову, правила експлуатації і технічного обслуговування причепів; основи керування автотранспортними засобами; можливі причини дорожньо- транспортних пригод та способи їх попередження; характер впливу природних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; несправності, що виникають в процесі експлуатації автотранспортних засобів, способи їх виявлення і усунення; порядок проведення технічного обслуговування; правила безпечного ведення робіт, протипожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування автотранспортного засобу та при роботі на лінії; особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, мастила, електроліт та інше); правила зберігання автотранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожнього руху, правил експлуатації автотранспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.

Кваліфікаційні вимоги:

Повна або базова загальна середня освіта . Професійно-технічна освіта (навчальний заклад з підготовки водіїв автотранспортних засобів). Спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв автотранспортних засобів категорії „С” та кваліфікаційна атестація. У випадку здійснення перевезень небезпечних вантажів спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв до перевезення небезпечних вантажів відповідного класу та стаж роботи не менше 3-х років на автотранспортному засобі відповідної категорії.

20190315_093111
20190315_093114
20190315_093125
20190315_093150
20190315_093206
20190315_093147
20190315_093246
20190315_093111 20190315_093114 20190315_093125 20190315_093150 20190315_093206 20190315_093147 20190315_093246

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Повернутись вверх