Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії “А1”, “В1”); Водій автотранспортних засобів категорії “В” і “С”

Тракторист-машіст сільськогосподарського виробництва – це складна і цікава професія, яка в сучасних умовах дуже потрібна на селі. Велике різноманіття сільськогосподарських механізованих робіт, насищені вимоги до механізаторських кадрів. —сучасільськогосподарських машинах. Зараз використовується дуже багато нової техніки, в тому числі й іноземного виробництва, тому спеціаліст повинен мати не тільки добру професійну, але й високу загальноосвітню та політідготовку. Він повинен мати технічне мислення і творчі здібності, які дозволять йому розширювати свої знання, успішно оволодівати новою технікою. 

В сучасних умовах, коли селяни мають землю у приватній власності, особливо актуальна професія ткториста-машинісбудь-який спеціаліст с/г виробництва не може в повній мірі виконувати свої функції, не маючи теоретичних знань та практичних навичок у сфері механізації сілосподарства. Таких спеціалістів готує наш ліцей. Важливим в цій професії є ще й те, що нова техніка значно поліпшила умови важкої праці тракториста-машиніста. Нині він має можливість працювати в чистому одязі, в нормальних санітарно-кліматичних умовах.

DSCF4507
DSCF4507

Кваліфікаційні характеристики

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування”

Кваліфікація – 2 розряд.

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

Призначення, будову, принцип дії, правила послідовного розбирання на вузли та підготування до ремонту сільськогосподарських машин, комбайнів і тракторів; призначення і правила застосування найбільш поширених універсальних та спеціальних пристосувань і середньої складності вимірювальних інструментів; призначення і застосування охолоджувальних та гальмових рідин, мастил, палива; механічні властивості матеріалів, які обробляє; основи знань про допуски і посадки, квалітети (класи точності), параметри шорсткості (класи чистоти оброблення); основи електротехніки і технології металів в обсязі роботи, яку виконує.

Повинен уміти:

Розбирати сільськогосподарські машини, комбайни і трактори, готувати їх до ремонту; ремонтувати, складати прості з’єднання і вузли сільськогосподарських машин, комбайнів і тракторів із заміною окремих частин і деталей; знімати і встановлювати освітлювальну арматуру; виконувати слюсарне оброблення та підганяння деталей за 12-14 квалітетами (5-7 класами точності); виконувати роботи з використанням пневматичних і електричних інструментів та на свердлильних верстатах; нарізати різьби мітчиками і плашками; брати участь у ремонті машин середньої складності під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації.

Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен знати і застосовувати на практиці: раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці; додержуватися норм технологічного процесу; не допускати браку в роботі; знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); знати інформаційні технології.

Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Повна або базова загальна середня освіта (по закінченні навчання). Без вимог до стажу роботи.

Сфера професійного використання випускника:

Надання послуг з ремонту сільськогосподарської техніки та устаткування.

Специфічні вимоги:

 • Вік: по закінченню навчання – не менше 18 років.
 • Стать: чоловіча
 • Медичні обмеження.

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

(категорії А1,В1)

Керування машинами категорії А 1

Завдання та обов’язки:

Самостійно виконує сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до 73,5 кВт (до 100 к. с.) сільськогосподарських машинах, що агрегатуються з тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки та агротехнології. Комплектує машинно-тракторні агрегати. Виконує транспортні роботи на тракторах з дотриманням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів.

Виконує щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин, на яких працює. Визначає несправності тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються, усуває їх. Самостійно виконує технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них.

Читає нескладні машинобудівні креслення, схеми, користується інструкціями з експлуатації машин. Раціонально використовує паливно-мастильні, гумо-технічні та інші експлуатаційні матеріали і запасні частини. Виконує слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються. Ремонтує, складає і регулює вузли та агрегати середньої складності тракторів і сільськогосподарських машин із заміною окремих частин і деталей. Готує трактори, сільськогосподарські та інші машини і знаряддя до зберігання.

Дотримується правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Повинен знати:

Правила, способи й особливості виконання сільськогосподарських та інших робіт машинно-тракторними агрегатами згідно з вимогами агротехніки та агротехнології; будову, принцип дії колісних і гусеничних тракторів; вимоги до комплектування машинно-тракторних агрегатів для виконання механізованих робіт; ознаки та причини основних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин і способи їх усунення; системи технічного обслуговування, ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин; правила дорожнього руху та перевезення вантажів; правила зберігання та способи захисту від корозії тракторів, сільськогосподарських та інших машин; основи організації, оплати праці й соціально-трудових відносин у сільськогосподарському виробництві; основні властивості паливно-мастильних матеріалів та охолоджувальних рідин; способи виконання слюсарних робіт під час технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з н ими агрегатуються; методи виявлення і способи усунення дефектів у роботі машин та окремих агрегатів, зміст і правила оформлення первинних документів з обліку роботи машин (облікового листа тракториста-¬машиніста, шляхового листа та інших документів); норми продуктивності і витрати паливно-мастильних матеріалів на виконання основних механізованих робіт; шляхи зниження собівартості виконуваних робіт, методи та засоби підвищення продуктивності праці; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки під час експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських та інших машин, вимоги законодавства з питань охорони навколишнього природного середовища.

Кваліфікаційні вимоги:

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або професійно-технічне навчання за програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. Кваліфікаційна атестація на право керування машинами категорії А 1. Наявність кваліфікаційного посвідчення на право керування тракторами цієї категорії. Без вимог до стажу роботи.

Категорія «B1»

Завдання та обов’язки:

Самостійно виконує сільськогосподарські (збиральні) роботи на самохідних зерно- і кукурудзозбиральних комбайнах згідно з вимогами агротехніки та агротехнології. Виконує слюсарні роботи середньої складності під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту комбайнів. Дотримується правил дорожнього руху та правил технічної експлуатації самохідних зерно- і кукурудзозбиральних комбайнів. Додержується правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії, особистої гігієни та пожежної безпеки.

Повинен знати:

правила, способи і особливості виконання збиральних робіт на зерно- і кукурудзозбиральних комбайнах згідно із сучасними вимогами агротехніки та агротехнології; будову, принцип дії. правила їх технічної експлуатації; шляхи та засоби запобігання втратам зерна під час збирання врожаю; способи виконання слюсарних робіт під час технічного обслуговування та ремонту зерно- і кукурудзозбиральних комбайнів; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги:

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або професійно-технічне навчання за програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. Кваліфікаційна атестація на право керування машинами категорії В 1. Наявність кваліфікаційного посвідчення на право керування машинами цієї категорії. У разі професійної підготовки за двома або кількома категоріями – без вимог до стажу роботи. За інших умов – стаж керування машинами категорії А 1 не менше 1 року.

Водій автотранспортних засобів категорії «B»

 • Професія – 8322 Водій автотранспортних засобів категорії «В»
 • Специалізація: водіння автотранспортних засобів категорії «В» (автомобілів, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кг (7700 фунтів) і кількість місць для сидіння яких, крім сидіння водія, не перевищує восьми);
 • Кваліфікація: категорія «В»

Повинен знати:

 • законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух;
 • правила дорожнього руху;
 • правила перевезення вантажів (в т.ч. небезпечних, негабаритних), порядок і умови перевезення пасажирів і багажу;
 • призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії «В» та правила їх технічної експлуатації;
 • будову, правила експлуатації і технічного обслуговування причепів;
 • основи керування автотранспортними засобами;
 • можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх попередження;
 • причини виникнення несправностей, способи їх виявлення та усунення;
 • характер впливу природних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху;
 • порядок проведення технічного обслуговування;
 • правила безпечного ведення робіт, протипожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування автотранспортного засобу та при роботі на лінії;
 • собливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, оливи, мастила, електроліт, антифриз та інше);
 • правила зберігання автотранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі;
 • правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод;
 • правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації транспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.

Повинен вміти:

 • керувати автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії «В» за різних дорожніх умов;
 • виконувати вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу;
 • забезпечувати належний технічний стан автотранспортного засобу;
 • буксирувати автопричіп дозволеною максимальною масою до 750 кг;
 • перевіряти технічний стан автотранспортного засобу перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу;
 • забезпечувати справність обладнання відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища;
 • виконувати роботи з щоденного технічного обслуговування автотранспортного засобу;
 • подавати автотранспортний засіб під навантаження та розвантаження або до місця посадки і висадки пасажирів;
 • контролювати правильність завантаження, розміщення та кріплення вантажів у кузові автотранспортного засобу малої вантажопідйомності, а також порядок розміщення пасажирів у легкових автомобілях;
 • усувати технічні несправності, які виникають під час роботи автотранспортного засобу на лінії і не потребують розбирання головних механізмів;
 • виконувати регулювальні роботи;
 • заправляти автомобільні транспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами;
 • оформлювати дорожню документацію;
 • надавати першу допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод.

Загальнопрофесійні вимоги:

 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці; додержуватися норм технологічного процесу;
 • не допускати браку у роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати у разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • додержуватись правил зберігання і застосування вибухових матеріалів та отруйних речовин;
 • виконувати роботи пов’язані з обслуговуванням підйомно-транспортного устаткування.

Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Попередні освітньо-кваліфікаційні рівні: на категорію «В» – повна загальна середня освіта (по закінченню навчання). Без вимог до стажу роботи.

Водій автотранспортних засобів категорії «С»

(керування автомобілями, які призначені для перевезення вантажів і дозволена максимальна маса яких перевищує 3500 кг (7700 фунтів)

Завдання та обов’язки:

 • Керує автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії „С” за різних дорожніх умов.
 • Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу.
 • Забезпечує належний технічний стан автотранспортного засобу.
 • Керує спеціальним обладнанням, яке встановлене на цих автотранспортних засобах.
 • Буксирує автопричіп дозволеною максимальною масою до 750 кг.
 • Перевіряє технічний стан автотранспортного засобу перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу.
 • Забезпечує справність обладнання автотранспортного засобу відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища.
 • Виконує роботи з щоденного технічного обслуговування автотранспортного засобу.
 • Подає автотранспортний засіб для навантаження та розвантаження.
 • Контролює правильність завантаження, розміщення та кріплення вантажів ( у тому числі – небезпечних, великовагових, негабаритних) у кузові.
 • Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи на лінії і не потребують розбирання головних механізмів.
 • Виконує регулювальні роботи. Заправляє автотранспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами.
 • Оформлює дорожню документацію.
 • Надає першу медичну допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортної пригоди.

Повинен знати:

Законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; правила перевезення вантажів (в т.ч. небезпечних, великовагових, негабаритних), порядок і умови перевезення пасажирів і багажу, призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії „С” та правила їх технічної експлуатації; будову, правила експлуатації і технічного обслуговування причепів; основи керування автотранспортними засобами; можливі причини дорожньо- транспортних пригод та способи їх попередження; характер впливу природних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; несправності, що виникають в процесі експлуатації автотранспортних засобів, способи їх виявлення і усунення; порядок проведення технічного обслуговування; правила безпечного ведення робіт, протипожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування автотранспортного засобу та при роботі на лінії; особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, мастила, електроліт та інше); правила зберігання автотранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожнього руху, правил експлуатації автотранспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.

Кваліфікаційні вимоги:

Повна або базова загальна середня освіта . Професійно-технічна освіта (навчальний заклад з підготовки водіїв автотранспортних засобів). Спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв автотранспортних засобів категорії „С” та кваліфікаційна атестація. У випадку здійснення перевезень небезпечних вантажів спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв до перевезення небезпечних вантажів відповідного класу та стаж роботи не менше 3-х років на автотранспортному засобі відповідної категорії.

20190315_093111
20190315_093114
20190315_093125
20190315_093150
20190315_093206
20190315_093147
20190315_093246
20190315_093111 20190315_093114 20190315_093125 20190315_093150 20190315_093206 20190315_093147 20190315_093246

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Повернутись вверх