Офісний службовець (бухгалтерія)

Професія бухгалтерського обліку набирає популярність. В умовах переходу України до ринкової економіки, розвитку міжнародних зв’язків та вступу до СОТ, зростає потреба в своєчасній і достовірній інформації. Таку інформацію дає бухгалтерський облік, яким учні оволодіють під час навчання за професією «Офісний службовець (бухгалтерія)».
Діяльність підприємства, організації, компанії неможливі без суворого обліку. Саме цим і займається бухгалтер. Він відповідає за порядок у справі обліку товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, запобігає незаконним їх витратам, відповідає за дотримання режиму економії

професійні знання офісного службовця можна реалізувати в будь-якій галузі народного господарства, ризик безробіття мінімальний і визначається недостатньою професійною майстерністю

Кваліфікаційні характеристики

Професія: „Офісний службовець (бухгалтерія)” Кваліфікація: *.

Завдання та обов’язки. Виконує роботу з ведення нескладних операцій щодо обліку майна, коштів, фондів, цінних паперів, результатів господарсько-фінансової діяльності тощо на підприємстві, в установі, організації. Одержує за оформленими відповідно до встановленого порядку документами кошти і цінні папери в банківських установах для виплати працівникам заробітної плати, премій, витрат на відрядження тощо.

Веде на основі прибуткових і видаткових документів касову книгу, звіряє фактичну наявність грошових сум і цінних паперів із книжковим залишком, складає касову звітність. За дорученням здійснює роботу з оперативного обліку готової продукції, витрат сировини, матеріалів, палива, електроенергії, виходів працівників на роботу, понаднормових годин роботи тощо, готує відповідну інформацію. Виконує реєстрацію бухгалтерських проводок і рознесення їх за рахунками, проводить нескладні розрахунки за окремими дільницями бухгалтерського обліку. Приймає і контролює правильність оформлення первинних документів, готує їх до лічильного опрацювання, а також складає нескладну бухгалтерську звітність.

Бере участь у проведенні аналізу виробничої і господарсько-фінансової діяльності підприємства, установи, організації. Готує на основі оперативних і статистичних звітів довідку з питань, що належать до його компетенції. Бере участь у розробленні заходів, які спрямовано на додержання норм (стандартів) фінансово-господарської діяльності на підприємстві, в установі, організації, сприяє їх здійсненню. Виконує поточні завдання в межах своєї компетенції за розпорядженням та дорученням керівництва бухгалтерії. Стежить за зберіганням бухгалтерських та нормативно-правових документів, які стосуються його діяльності.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації бухгалтерського обліку і складання звітності безпосереднього напряму його діяльності; практику застосування інструктивних та нормативних документів; організацію документообігу на дільницях бухгалтерського обліку; основи трудового законодавства; основні методи економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства, установи й організації; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основні принципи і практичні навички роботи на комп’ютері.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Повернутись вверх